Eláruljuk, hogy hány pontot szerezhettek a középszintű érettségi írásbeli és szóbeli vizsgáján!

Archívum

Kategória

Eláruljuk, hogy hány pontot szerezhettek a középszintű érettségi írásbeli és szóbeli vizsgáján!

Hány pontot szerezhettek az érettségi írásbeli és szóbeli vizsgáján? Megnéztük, hogy a 4 fő tantárgyból maximum hány pontot gyűjthettek.

A következő táblázatban a középszintű vizsgák maximális pontszámait találjátok, vizsgarészekre osztva:

Középszintű vizsga Írásbeli Szóbeli
magyar nyelv és irodalom szövegértés és érvelés vagy gyakorlati szövegalkotás: 50 pont Műértelmező szövegalkotás: 40 pont. Helyesírás, íráskép: 8+2 pont Összesen 50 pont (magyar nyelvi tétel kifejtése: 10 pont, irodalmi tétel kifejtése 25 pont, felelet nyelvi minősége: 15 pont)
matematika I. rész: 30 pont II. rész: 70 50 pont (csak akkor kell szóbelizni, ha nem sikerül elérni az írásbelin a 25 százalékot)
történelem rövid feladatok: 50 pont esszék: 50 pont 50 pont
idegen nyelv olvasott szöveg értése: 33 pont; nyelvhelyesség: 18 pont hallott szöveg értése: 33 pont; íráskészség: 33 pont 33 pont

 

Hány pontot kell elérni ahhoz, hogy minden meglegyen?

Mivel 24 %-tól van meg a 2-es, ez a minimum százalék vizsgarészenként egyenlően oszlik el. A vizsgázó diáknak minden vizsgarészből legalább 12 %-ot el kell érnie. Kivétel ezalól a matematika, ugyanis ennél a tárgynál a minimumot az írásbelin összességében el kell, hogy érjétek!

Az írásbeli és a szóbeli vizsgarésznél szerzett pontszámaitokat tehát összeadják, és így határozzák meg a teljes vizsga százalékos eredményét.