Összes tétel

Az egyed szerveződési szintje

A membránpotenciál A membránpotenciál Mit értünk membránpotenciálon? Mi a magyarázata a kialakulásának? Mennyiben különbözik egy élő sejt a sejtmodell fizikai rendszerétől? Hogyan mérhető a membránpotenciál? Mit értünk a hipo- és mit a hiperpolarizációján? Mi az akciós potenciák, és melyek a legfontosabb jellemzői? Mit értünk membránpotenciálon ? A membránpotenciál ionmegoszlási különbségeken alapuló feszültség a membrán két oldalán. Biológiai […]
A kétszárnyúak rendje – szúnyogok, legyek A kétszárnyúak rendje Szúnyogok Egy pár hártyás szárnyuk van. A második pár szárnyuk elcsökevényesedett és helyzetérző, apró bunkós szervvé, billérré módosult. Csápjuk lehet hosszú, sokízű, vagy rövid, három ízből álló. Szájszervük nyaló vagy szúró-szívó szájszerv. Egyedfejlődésük teljes átalakulás, bábjuk általában tonnabáb. A hosszúcsápú kétszárnyúak a szúnyogalkatú rovarok. A valódi szúnyogok nőstényei szúró-szívó szájszerveik segítségével gerincesek […]
A halak rendszertani beosztása, testfelépítésük és életmódjuk A halak rendszertani beosztása, testfelépítésük és életmódjuk A halak vízben élő gerincesek. Tengelyesen szimmetrikusak, testük áramvonalas (orsó alakú test, oldalról lapított Pl.: ponty, hát- hasi irányban lapított Pl.: rája) Vékony nyálkás bőrük van. Páratlan végtagjaik a hátúszó, a farokúszó és a farok alatti úszó. Előrehaladó mozgásukat többnyire a farokúszó segíti. Páros úszóik: a mellúszók és […]
A férgek törzsei A férgek törzsei A férgek testüreges, ősszájú állatok. A mezodermában kialakult a másodlagos testüreg. A differenciálódás folyamán megjelenő bélcső nyílása megegyezik az ősbélüreg nyílásával. Ezért nevezzük ezeket ősszájú állatoknak. Az ősszájúak az ősi bordás medúzáktól származtathatók. A sugarasan részarányos testfelépítést a kétoldali szimmetria váltotta fel. Az úszó, lebegő életmódról az aljzaton történő csúszkálásra való áttérés […]
A csalánozók A csalánozók A csalánozók valódi szövetes állatok. Egyedfejlődésük során csak két csíralemez jelenik meg, az ektoderma és az entoderma, melyek között testüreg nem alakul ki, tehát testüreg nélküliek. Ezt a csoportot két törzs képviseli, a csalánozók és a bordás medúzák törzse. Típusállat a zöld hidra. testfelépítése jól szemlélteti a két csíralemezes bélcsíra állapotot. Külső és […]