Összes tétel

Elektrosztatika

Gábor Dénes élete és munkássága Gábor Dénes élete és munkássága (1900-1979) A magyar származású angol elektromérnök fizika iránti érdeklődése már gyermekkorában megmutatkozott. A Markó utcai reálgimnázium tanulója otthon laboratóriumot rendezett be, ahol bátyjával az akkori idők számos modernnek számító fizikai kísérletét megismételte. Már az egyetemi évei előtt megismerkedett a fizika alapelveivel, közöttük Ernst Abbe mikroszkópelméletével, Christian Huygens elvével és a színes […]
A fajhő Fizika: A fajhő A melegebb víz részecskéi élénkebben mozognak <nő az anyag belső energiája. Hőmennyiség: a termikus kölcsönhatás közben létrejött belső energiaváltozás. Jele: Q Mértékegysége: J, KJ, (Joule) Energia nő: hőfelvétel Energia csökken: hőleadás A nagyobb súrlódási munka, tartósabb melegítés nagyobb leső energiaváltozást eredményez. Hőmérséklet: a testek termikus állapotjelzője. A testek melegedésének a mértékét anyagi […]
Elektromos fogalmak:áram,soros kapcsolás… Fizika fogalmak Vezető: fémhuzal, szigetelő burkolattal. Áram: töltéssel rendelkező részecskék egyirányú mozgása. Az áramerősség megmutatja a vezető keresztmetszetén egységnyi idő alatt átáramlott elektronok töltésének összegét. Jele: I Mértékegysége: A (Amper) Kiszámítása: I = Q / t Soros kapcsolás: A fogyasztók egymástól függetlenül nem működtethetők. Ahány fogyasztó, annyi elágazás A mellékágban nem lehet áramforrás Párhuzamos kapcsolás: […]
Nyugvó elektromos töltés jellemzői; Nyugvó elektromos töltés jellemzői; Térerősség, erővonalak, potenciálfeszültség; Elektrosztatikai alapkísérletek, fogalmak: Két PVC cső közül az egyiket megdörzsöljük, és a tömegközéppontjában felfüggesztjük. A másik dörzsölt csövet közelítem hozzá, vonzzák egymást. Ha a szőrmével közelítek a csőhöz, vonzani fogja, a 2. csövet dörzsölve és az 1. csőhöz közelítve taszítják egymást. Egymással szoros érintkezésbe hozott testek elektromosan töltött […]
Az elektromos áram, áramerősség, Ohm törvénye, ellenállás, Chirtoff törvénye Az elektromos áram, áramerősség, Ohm törvénye, ellenállás, Chirtoff törvénye Elektromos áramról akkor beszélünk, ha a töltéssel bíró részecskék egyirányú, rendezett mozgást végeznek. Azokat az anyagokat, amelyek nem tartalmaznak töltéssel bíró részecskéket, és így nem vezetik az áramot, szigetelőnek nevezzük. Amelyek tartalmaznak ilyen részecskéket, vezetőnek nevezzük. A töltést létrehozó részecskék lehetnek: – elsőrendű vezetők: a részecskék […]
Egyenáram munkája, teljesítménye Egyenáram munkája, teljesítménye Sztatikában azt tapasztaltuk, hogy ha elektrosztatikus mezõben Q töltést U potenciálkülönbségen (feszültségen) viszünk át, akkor az elektromos mezõ munkája a W=Q U formában számítható. Egyenáram esetén az átvitt töltés és az áramerõsség kapcsolata alapján ez így módosul: W=U I t . Ezen összefüggés egységeit alkalmazva kapunk egy viszonylag kényelmes átjárót a mechanikai […]
Magnetosztatika Magnetosztatika Nevét az ókori Magnézia városról kapta, itt figyelték meg a vasérc mágneses tulajdonságát először. Az ókorban a Kínaiak már használták az iránytűt, mely a Föld mágnesességén alapul. Ha az iránytű egyik végéhez rúd mágnessel közelítünk, taszítást tapasztalunk. Az egyik pólus az É a másik a D. Az azonos pólusok taszítják, az ellentétesek vonzzák egymást, […]
Transzformátor TRANSZFORMÁTOR: Az erőművekből 100 000 – 400 000 V nagyfeszültségen jut el az áram nagy távolságba. A fogyaszók 110-220V kisfeszültséget használnak, és néha szükséges 24-42V törpefeszültség is. Váltakozó áram egyik nagy előnye az egyenárammal szemben hogy nagyon egyszerűen és könnyen lehet feszültséget változtatni, transzformálni a transzformátor segítségével (transformare= latin szó, átalakítani). Transzformátort úgy készítünk, hogy […]