Összes tétel

Irodalom

Út a belső szabadsághoz: az elbeszélésmód változatai Ottlik Géza: Iskola a határon című regényében Út a belső szabadsághoz: az elbeszélésmód változatai Ottlik Géza: Iskola a határon című regényében I. OTTLIK GÉZA (1912-1990)  Nyugat harmadik nemzedékének írója.  katonatisztnek szánták: alreál- és főreál iskolák  elmegy a kedve a kaszárnyai fegyelemtől  a katonai nevelés embertelenségének krónikása lesz  Budapesti egyetem matematika-fizika szak, Fejér Lipót tanítványa  De nem lett sem katona, sem matematikus, mert már […]
Történelem – és létértelmezés Madách Imre Az ember tragédiája című drámai költeményben Történelem – és létértelmezés Madách Imre Az ember tragédiája című drámai költeményben 1. Madách Imre élete: 1823-ban született Alsósztregován, ma Szlovákia területén található. Édesanyja Majthényi Anna, gazdag lányként került be a családba. Miután édesapja meghalt 1834-ben, anyja irányította hatalmas birtokukat. Magántanulóként végezte középiskoláit, majd 1837-ben beiratkozott a pesti egyetemre filozófia, majd jogi karra. Pesten megismerkedett […]
Romantikus világlátás és képalkotás Vörösmarty Mihály kései költészetében az Előszó és A vén cigány művek alapján Romantikus világlátás és képalkotás Vörösmarty Mihály kései költészetében az Előszó és A vén cigány művek alapján I. VÖRÖSMARTY MIHÁLY (1800-1855) – 1800. Nyék (Fejér megye) köznemesi családban – tanulmányok: Székesfehérvár, majd Pest – 1817. apja meghal: neki kellett gondoskodnia 8 testvéréről → – 1817-26.: Perczel családnál házitanító, közben pesti egyetemen jogot tanul – 1825. megírta a Zalán […]
Petőfi Sándor lírája és verses epikája 1844 végéig Petőfi Sándor lírája és verses epikája 1844 végéig   Petőfi Sándor (1823-1849) Kiskőrösön született, de Kiskunfélegyházán nevelkedett. 1842-ben jelent meg első költeménye az Athenaeum nevű folyóiratban A borozó címmel. Pártfogásába vette Vörösmarty Mihály; szerkesztő lett Vahot Imre Pesti Divatlapjánál. 1844-ben A helység kalapácsa és a János vitéz hozta meg számára a hírnevet; Versek 1842-1844 címen […]
Műfaji hagyomány és barokk szemlélet Zrínyi Miklós Szigeti veszedelem című eposzában Műfaji hagyomány és barokk szemlélet Zrínyi Miklós Szigeti veszedelem című eposzában I. ZRÍNYI MIKLÓS (1620-1664)  1620: Csáktornyán (Horváto.) született, nagybirtokos arisztokrata családban.  Apja korai halála miatt nevelését Pázmány Péterre bízták→vallásos, jezsuita nevelés.  Tanulmányait Grazban és Nagyszombaton végezte. 1636: tanulmányúton járt Itáliában:→nagy hatást gyakorolt rá az itáliai kultúra. Járt a pápánál is.  Házassága: Draskovich Mária Eusébia (verseiben […]
Intelmek és más műfajváltozatok Esterházy Péter Pápai vizeken ne kalózkodj! Intelmek és más műfajváltozatok Esterházy Péter Pápai vizeken ne kalózkodj! Intertextualitás a 20. századi prózában Napjaink posztmodern irodalmának egyik legelismertebb prózaírója Esterházy Péter. Nádas Péter, Vári Attila mellett ő is az epikus mű lehetőségeinek kitágítására törekszik. Meghirdeti a nemzeti elkötelezettség és a művészet a művészetért dilemma meghaladását, melyet játékosan így fogalmaz meg:  “Megnyugtatóbb, ha bizony […]
Filozófiai kérdések, műfaji, nyelvi sokszínűség Babits Mihály Levelek Írisz koszorújából című kötetében Filozófiai kérdések, műfaji, nyelvi sokszínűség Babits Mihály Levelek Írisz koszorújából című kötetében I. BABITS MIHÁLY (1883-1941)   Szekszárdon született 1883. értelmiségi családból. Budapesten szerzett magyar-latin szakos középiskolai tanári oklevelet. Baján, Szegeden, Fogarason, Újpesten később Budapesten tanított.   Nyugat első nemzedékének a tagja. Ady mellett Babits a Nyugat legmarkánsabb lírikusa. 1929-től a Nyugat szerkesztője, 1933-tól halálig […]
Elbeszélő módok és nézőpontok Kosztolányi Dezső Esti Kornél című kötetében Elbeszélő módok és nézőpontok Kosztolányi Dezső Esti Kornél című kötetében I. KOSZTOLÁNYI DEZSŐ (1885-1936)   Kosztolányi Dezső a Nyugat című folyóirat első nemzedékének tagja. Kortársa Babits Mihálynak, Juhász Gyulának, Ady Endrének, Móricz Zsigmondnak.   Számos műfajban kiválót alkotott. Költő, novellista, regényíró, tanulmányok és cikkek szerzője, újságíró, műfordító.   Témái: a játékosság a gyermeki látásmód, ill. […]
Az önismeret drámája: az athéni tragédia sajátosságai Szophoklész Oidipusz király című művében Az önismeret drámája: az athéni tragédia sajátosságai Szophoklész Oidipusz király című művében Bevezetés Ókori dráma elődje a Dionüszosz ünnepekre készült előadások Istenséget kecskebaknak öltözött emberek (szatüruszok) kísérték, ők adták elő a tragos ode-kat (kecskedal) ebből lett a tragédia Már megvolt a hármas egység szabálya Rövidek voltak a művek Helyszín: erre a célre épített görög színházak […]
Az istenes versek képalkotásának sajátosságai Ady Endre Az Illés szekerén című kötetének A Sion hegy alatt ciklusa alapján Az istenes versek képalkotásának sajátosságai Ady Endre Az Illés szekerén című kötetének A Sion hegy alatt ciklusa alapján I. ADY ENDRE (1877-1919)   1877. született Érdmindszenten (ma Románia), elszegényedett nemesi családban.  Paraszti életforma, de nemesi származás öntudata Ady személyiségének része   Lecsúszás dacos keserűsége   1899-ben megjelenik Versek című verseskötete, kevés sikerrel.   Nagyváradra utazik, […]