Összes tétel

Helyesírási ismeretek

A hangkapcsolódási szabályosságok típusai és a helyesírás összefüggése A hangkapcsolódási szabályosságok típusai és a helyesírás összefüggése A magyar helyesírás betűíró, latin betűs, hangjelölő és értelemtükröző írásrendszer. Legkisebb egysége a hangokat jelölő betűk. Betűi legtöbbször a kiejtett hangokra utalnak. Helyesírásunk sokat tükröz a magyar nyelv rendszeréből. Helyesírási alapelv: azok az eljárások, amelyek szerint szavainkat és szóalakjainkat leírjuk. Négy alapelvet ismerünk: kiejtés, szóelemzés, hagyomány, egyszerűsítés. […]
Az ige és az igenevek szerepe a mondatban Az ige és az igenevek szerepe a mondatban. Igenevek, ige és fajtái: A magyar nyelv szófajai: a nyelvünkben használt szavakat tulajdonságaik alapján szófaji kategóriákba soroljuk. A szavak egy-egy szófajba: jelentésük, mondatbeli szerepük és alaktani sajátosságaik alapján sorolhatók. A szófajok csoportjában megkülönböztetünk névszókat, ami több különböző csoportot tart egybe. Ezek: a főnév, melléknév, számnév és a […]
Az összetett mondatok Az összetett mondatok – Fajtái és ábrázolása Azok a mondatok, amelyek két vagy több tagmondatból állnak, összetett mondatoknak nevezzük.   Az összetett mondat fajai: Az összetett mondat tagmondatai kétféleképpen kapcsolódhatnak egymáshoz: a. két összefüggő tagmondatot egybekapcsolunk. Az ilyen összetett mondat tagmondatai egyenrangúak, egymás mellé vannak rendelve. b. az egyik tagmondatból hiányzó mondatrészt a másik tagmondat […]
Az összetett szavak és fajtái Az összetett szavak és fajtái A szóösszetétel: a képzés után a leggyakoribb szóalkotási mód. Két meglévő szót úgy illesztünk össze, hogy egy új jelentéssel bíró szó legyen. Az új szó jelentése nem azonos a két szó jelentésének összeadásával. Az összetett szó két értelmes részre bontható: előtag + utótag. A többszörösen összetett szavak a több szóból […]
Helyesírásunk alapelvei Helyesírásunk alapelvei A magyar helyesírás négy alapelvre épül: 1. Kiejtés szerinti (fonetikus) írásmód: a lehetőségekhez képest hűen tükrözteti a szavak hangalakját. A szóelemek (szótövek, képzők, jelek, ragok) írásformáját köznyelvi kiejtésük szerint rögzítjük. pl.: láz, fény, ír, véd, tíz, húsz, -s, -talan, -telen, -va, -ve, -bb, -t, -j, -n, -tól stb. 2. Szóelemző (etimologikus) írásmód: a […]