Összes tétel

Kommunikáció

Az e-kommunikáció jelenségei és nyelvi jellemzői Az e-kommunikáció jelenségei és nyelvi jellemzői 1. Információs társadalom: – szociológiai kifejezés az információ egyszerű, gyors és széleskörű terjedése nyomán kialakuló társadalomra. Az információs társadalom „motorja” a technológia, irányítója azonban az ember. Az állampolgárok tömegesen kezdenek el új cselekvési és viselkedési mintákat követni, az élet- hosszig tartó tanulás, az iskolázottság, a műveltség, a digitális írástudás […]
A vizuális és nyelvi jel, a vizuális és nyelvi kommunikáció A vizuális és nyelvi jel, a vizuális és nyelvi kommunikáció Kommunikáció: tájékoztatás, információcsere, közlés valamilyen erre szolgáló eszköz, jelrendszer (kód) segítségével. A kommunikáció kódja: nyelvi jelek nem nyelvi jelek Kommunikáció: a teljes közlésrendszer. A teljes közlésrendszer részei: Verbális Vokális Vizuális (szavakkal történő) + (hangzó) + (látható) kommunikáció kommunikáció kommunikáció 7 % 38 % 55 % […]
A szóbeli és írásbeli kommunikáció hasonló és eltérő vonásai A szóbeli és írásbeli kommunikáció hasonló és eltérő vonásai A nyelv szempontjából a kommunikáció típusai közül a szóbeli és az írásbeli közlés a legjellemzőbb. Történetileg elsődleges az élőszó; a beszéd rögzítése a fejlődésnek egy késői fokán jelent meg. A hétköznapi életben sokkal gyakrabban beszélünk, mint írunk. Újabban a szóbeli kommunikáció technikai eszközök segítségével rögzített formában […]
A közvetlen emberi kommunikáció sajátosságai A közvetlen emberi kommunikáció sajátosságai Bevezetés Kommunikáció fogalma: a latin communicatio szóból származik, a szó jelentése közzététel, az információ áramlása és cseréje, valamilyen erre alkalmas eszköz és jelrendszer segítségével Napjainkra kibővült ez a fogalom az élőlények és a gépek kommunikációjával Csatornái Nyelvi és nem nyelvi úton Nyelvi: beszéd, írás Nem nyelvi: gesztikuláció, mimika, térköz, testtartás […]
A kommunikáció nem nyelvi kifejezőeszközei A kommunikáció nem nyelvi kifejezőeszközei Nem csak beszéddel lehet kommunikálni, hanem egyéb nem nyelvi formákban is, pl. ha integetünk; mosolygunk; forgatjuk a szemünket; rámutatunk egy táblára; csípőre tett kézzel állunk; stb. → ilyenkor mindig közvetítünk valamilyen üzenetet (és mások nem nyelvi üzeneteit is képesek vagyunk felfogni). Akkor is közvetítünk magunkról ilyen üzenetet, amikor nem is […]
A beszéd mint cselekvés, a nyelv és a beszéd funkciói A beszéd mint cselekvés, a nyelv és a beszéd funkciói A nyelv és a beszéd szorosan összefügg. A nyelv eszközkészlet, a beszéd ennek működtetése = a működésben levő nyelv. A beszéd, mint cselekvés egyedi alkotótevékenység, az egyén hozza létre az adott kommunikációs helyzetben. A nyelv és a beszéd nagyon szorosan összefügg. A beszéd nyelvhasználat, alapja […]
A tömegkommunikáció leggyakoribb műfajai és hatáskeltő eszközei A tömegkommunikáció leggyakoribb műfajai és hatáskeltő eszközei   A tömegkommunikáció: széles befogadórétegnek szóló, egyirányú és közvetett kommunikációs forma . Cél: hogy minél több információt minél szélesebb réteghez lehessen eljuttatni.   Médiaműfajok: médium (egyes szám), média (többes szám) ~ tömegközlési és tájékoztatási eszközök   Sajtóműfajok: a sajtó a legöregebb médiaműfaj   Rendszerezés: megjelenés rendszeressége (havonta, naponta […]
A kommunikáció nem nyelvi formái Az emberi kommunikáció nem nyelvi formái A kommunikáció nyelvi és nem nyelvi kifejezőeszközei: Az emberi kommunikáció több csatorna igénybevételével történik. – verbális kommunikációt, a nyelvvel kifejezhető emberi beszédet és írást jelenti; – a nem verbális kommunikációt, mely magában foglal minden olyan üzenetet, amely analógiás kódok által fejezhető ki. Ide tartozik a gesztus, a mimika, a […]
A kommunikáció A kommunikáció Definíció: A kommunikáció bármely jelrendszer szándékos és kölcsönös felhasználása az emberi érintkezésben információátadás céljából. Tényezői: adó/feladó/közlő kód/jelrendszer üzenet csatorna vevő/befogadó dekódolás/értelmezés közös ismeretek a valóságról Funkciói: tájékoztatás érzelemkifejezés felhívás kapcsolatfenntartás metanyelvi (=értelmező) funkció esztétikai funkció Típusai: Módja szerint: o közvetlen o közvetett A visszajelzés lehetősége szerint: kétirányú egyirányú   A használt kód szerint: […]
Metakommunikáció Metakommunikáció: • a metakommunikáció a nem nyelvi kommunikáció másik elnevezése • Testbeszédnek nevezzük a test által adott nem nyelvi jelzéseket • fajtái: o mimika: A szem, a szemöldök és a száj izmainak segítségével létrejövő arcjáték. Idetartozik a tekintet is.(mosoly, homlokráncolás, felhúzott szemöldök) o gesztusok: A fej, a kéz, a kar mozgása üzeneteket küld a beszélgető […]