Összes tétel

Nyelv és társadalom

Korlátozott kódú nyelvek főbb jellemzői néhány gesztusnyelvi, jelnyelvi példával Korlátozott kódú nyelvek főbb jellemzői néhány gesztusnyelvi, jelnyelvi példával A szociolingvisztika az a tudomány, amely társadalmi szemszögből vizsgálja a nyelvhasználatot. (Bernstein) A személyközi kommunikáció a feladó és a vevő közös társadalmi ismeretein nyugszik. Így az üzenetek egy adott közegben, csoportban kapnak értelmet. A kulturális különbségek a nyelven keresztül a gondolkodási különbségeket is meghatározzák. A nyelvi különbségek hajlamossá tehetik az […]
Egynyelvű szótárak Egynyelvű szótárak Szótár: olyan kézikönyv, amely egy vagy több nyelv szavait sorolja fel, rendszerint betűrendben, egyéb információkkal kiegészítve (pl. használat, helyesírás, szótörténet, kiejtés stb.) szócikkeket tartalmaz Csoportosításuk: többnyelvű szótárak, magyar-angol, angol-magyar (ált. 2 nyelvűek) Egynyelvű szótárak   Az egynyelvű szótárak fajtái: Értelmező szótárak: a szavak jelentését, használati módját és a szófaját adják meg ha a […]
A magyar nyelv területi tagolódása: a palóc és a csángó nyelvjárás jellemzői A magyar nyelv területi tagolódása: a palóc és a csángó nyelvjárás jellemzői Nyelv és társadalom A főbb nyelvváltozatok: a nyelvi sztenderd, a köznyelv, a regionális köznyelv, a nyelvjárások és a csoportnyelvek Anyanyelvünk egymástól kisebb-nagyobb mértékben eltérő nyelvváltozatokban él. Ezeknek a nyelvváltozatoknak az összessége a nemzeti nyelv, vagy más néven sztenderd. Nyelvi sztenderd: A nyelv összes […]
A csoportnyelvek jellemzői példák alapján A csoportnyelvek jellemzői példák alapján A csoportnyelvek Bevezetés: Anyanyelvünk eltérő nyelvváltozatokban él, a társadalmi tagolódást figyelembe véve csoportnyelveket különböztetünk meg. Tárgyalás: A csoportnyelvek fajtái: v Szaknyelv (pl.:szubmikroszkópikus, szemipermeábilis membrán) v Hobbinyelv (pl.: könnyű ügetés, balansz, húzd föl a jobbot) v Rétegnyelv: – gyermeknyelv (pl.:hami, bibi, menjünk csicsikálni) – diáknyelv (tanci, doga, cickány) – ifjúsági nyelv […]
Mai magyar nyelvváltozatok Mai magyar nyelvváltozatok, mai magyar nyelv tagolódása Ugyanaz a nyelv különféle változatokban él. A változatok területi és társadalmi tagozódás szerint alakulnak ki. Területi tagozódás szerint nyelvjárások vannak, társadalmi tagozódás szerint pedig csoportnyelvek: foglalkozások, életmód szerint. A nyelvjárási széttagolódás ellen hat a köznyelv, amely a korábbi területi változatok egyesüléséből vált a nemzeti nyelv központi változatává és […]