Összes tétel

Stilisztikai alpismeretek

Az állandósult szókapcsolatok, szokványos kifejezésmódok stílusértéke (szólás, szóláshasonlat, közmondás, szállóige, közhelyek, nyelvi panelek, sztereotípiák) Az állandósult szókapcsolatok, szokványos kifejezésmódok stílusértéke (szólás, szóláshasonlat, közmondás, szállóige, közhelyek, nyelvi panelek, sztereotípiák) 1. A szokványos kifejezésmódok Beszédünk során különféle szavakat kapcsolunk össze, fűzünk mondattá. A mondatban levő szavak sorrendjét felcserélve megváltoztathatjuk a mondat értelmét, s azzal teljesen más szándékot fejezhetünk ki, mint amit az előzőkben megfogalmaztunk. Például: Holnap én megyek el hozzátok. Én […]
A tudományos és szakmai stílus jellemzői A tudományos és szakmai stílus jellemzői A stílus a nyelv használatának jellegzetes módja a nyelvi elemek kiválasztása és elrendezése által jön létre többlettartalommal (gondolati, érzelmi vagy hangulati többlet) gazdagítja a szöveget, hatást gyakorol a hallgatóra A stílushasználat célja kommunikációs körülményeknek való megfelelés hatáskeltés esztétikum A stílust befolyásolja, hírértékét meghatározza kommunikációs tényezők (beszédhelyzet, adó, vevő, csatorna, […]
A társalgási stílus ismérvei, minősége A társalgási stílus ismérvei, minősége – stílusréteg: az egyes nyelvváltozatokra épülő tipikus kifejezésmód, eltérő eszközkészlet és sajátos stiláris követelmények jellemzik – legfőbb stílusrétegek: tudományos, szakmai publicisztikai hivatalos (közéleti írásbeli) előadói (közéleti szóbeli) társalgási – társalgási stílus a kötetlen társas életben használt tipikus nyelvi formák használata szoros és kölcsönös kapcsolat a többi stílusréteggel legnagyobb a személyiség kifejezésének […]
A szónok feladata: a beszéd megszerkesztésének folyamata A szónok feladata: a beszéd megszerkesztésének folyamata A szónoki beszéd fogalma Egy szónok által nagy nyilvánosság előtt mondott, ékes stílusú, igényes politikai vagy ünnepi beszéd Ide sorolunk minden olyan megnyilatkoztatást, amelyben a megszólaló nem csak a saját nevében szól egy közösséghez. Verbálisan egyirányú kommunikációs forma (a hallgatóságnak korlátozott lehetőségei vannak visszajelzésre (pl.: taps) A nyilvános […]
A munka világában szükséges szövegtípusok kommunikációs, nyelvi jellemzői A munka világában szükséges szövegtípusok kommunikációs, nyelvi jellemzői 1. A hivatalos és a társalgási stílus alapvető különbségei Társalgási stílus Hivatalos stílus Használata -szóban és írásban egyaránt -szóban és írásban -kisközéletben pl.: iskola -nagyközéletben pl.: közigazgatás Jellegzetes műfajai -szóban: párbeszéd, vicc, pletyka, történet, telefonbeszélgetés -írásban: üzenet, magánlevél, napló -szóban: szónoklat, hozzászólás, felszólalás, előadás -írásban: törvény, rendelet, […]
A metaforikus jelentés A metaforikus jelentés A szóképek (vagy trópusok) a költői nyelv jellemző kifejezőeszközei. Azonban hiba lenne azt gondolnunk, hogy metaforát, metonímiát vagy éppen szinesztéziát csak költők, írók használtak; a mindennapi beszélgetésekben, szóhasználatban is rendszeresen használunk szóképeket. Amikor a csésze füléről beszélünk, a huszonegyedik század vívmányairól diskurálunk vagy a rádióban a két állomás közti zúgásról, a fehér zajról beszélünk, a fent említett költői […]
A képszerűség stíluseszközei és hatása A képszerűség stíluseszközei és hatása A szépirodalmi stílus a legválasztékosabb, nyelvi és esztétikai szempontból a legigényesebb, művészi célú stílusréteg. Nyelvi jellemzői többek között a változatosság, a szemléletesség, az élénkség, a képszerűség, a sűrítettség és az eredetiség. Képszerűségen a közlés képfelidéző erejét és érzelemkifejező voltát értjük. A szemléletesség legfőbb elemei a szóképek: a metafora, metonímia, szinesztézia, […]
A stílus fogalma A stílus fogalma. Fogalmak magyarázata. (stílus, stílusirányzat, stílusérték, stílusréteg) A stílus = kifejezésmód: eredete: görög eredetű a szó és latin közvetítéssel terjedt el. Jelentései: görög: eszköz, hegyes tárgy vagy oszlop, római: íróeszköz, majd az írás módja, napjainkban: 1, nyelvi kifejezésmód 2, művészetekben: korok, irányzatok, alkotók kifejezésmódja 3, az egyénre jellemző viselkedési mód, modor. A stílus […]
A társalgási stílus jellemzői A társalgási stílus jellemzői 1. Társalgás közben laza szerkezetű szövegeket alkotunk. A kapcsolat felvétele fenntartása megszólítással történik. Találkozáskor köszönünk egymásnak napszaknak megfelelően, de használjuk, az üdvözlőm, köszöntöm megszólítást is. 2. Gyakoriak a kérdő, felszólító mondatok. Az élénk társalgásban a beszélők szavukat sokszor egymásba öltik, hiányos szerkezetű mondatokat használnak, ezek azonban teljes közlésértékűek, mivel az előző […]
A tudományos és a publicisztikai stílus jellemzése A tudományos és publicisztikai stílus jellemzése Tudományos stílus: A legjellemzőbb műfajok: tudományos értekezés, esszé, ismeretterjesztő cikk, tanulmány vagy előadás, szakmai vita, hozzászólás. A szakmai, tudományos stílus valamennyi műfajában a valóságnak van leginkább meghatározó szerepe. A szövegformálás minden eszközével a valóságról adott kép pontosságára és egyértelműségére kell törekednünk. Ehhez képest másodlagos a beszélő személye és a […]