Összes tétel

Német nyelvtan

Passzív szerkezet – Vorgangspassiv Passzív szerkezet – Vorgangspassiv 1. A német szenvedő, passzív (Vorgangs) szerkezetről általában (német nyelvtan) 1.1. A német szenvedő, passzív (Vorgangs) szerkezet felépítése A passzív – szenvedő szerkezet lényege, hogy az aktív mondat tárgya lép át a passzív mondat alanyává. Az aktív mondat alanya bekerülhet a passzív mondatba durch + tárgy vagy von + részes esettel. […]
A nőnemű főnév A nőnemű főnév 1. A nőnemű német főnevek csoportjához tartoznak, jelentésük szerint (német nyelvtan) Nőnemű élőlények jelentős része (pl.: die Mutter – anya, die Schwester – nővér, kivétel pl.: das Mädchen – lány), Német folyónevek nagy része (pl.: die Elbe – Elba, die Donau – Duna, kivétel pl.: der Rhein – Rajna, der Main – […]
Német vonzatos igék Német vonzatos igék 1. Elöljáró nélkül álló német vonzatos igék (német nyelvtan) 1.1. Tárgyesettel álló német vonzatos igék abholen – valakit/valamit elhoz, érte megy heiraten – férjhez megy brauchen – szüksége van valamire abbrennen – leéget vmit anfahren – elgázol vkit anfallen – rátámad vkire anhaben – visel vmit anlachen – ránevet vkire anlügen – […]
Német segédigék Német segédigék 1. A német módbeli segédigékről általánosságban (német nyelvtan) 1.1. A német módbeli segédigék a mondatokban A német módbeli segédigék mellett mindig egy főige áll (főnévi igenévi alakban – Infinitiv), amelynek jelentése árnyalható, módosítható a segédige segítségével.   2. A német módbeli segédigék használata (német nyelvtan) 2.1. A német módbeli segédigék beépítése jelen (Präsens) […]
Német műveltetés – a lassen műveltető német ige Német műveltetés – a lassen műveltető német ige 1. Német műveltetés – a lassen műveltető német ige (német nyelvtan) 1.1. Német műveltetés – a lassen műveltető ige általános bemutatása A műveltetés lényege, hogy a főigében megnevezett cselekvést az igealany mással végezteti el (nem önmaga végzi a cselekvést). Képzése során a lassen segédige megfelelően ragozott formájához […]
Német melléknévi igenév Német melléknévi igenév 1. Jelen idejű (folyamatos) német melléknévi igenév (német nyelvtan) 1.1. Jelen idejű (folyamatos) német melléknévi igenév a következő esetekben használatos Egyidejű, folyamatos történés kifejezésére Vonatkozói mellékmondatból képezve a folyamatos cselekvés kifejezésére   1.2. Jelen idejű (folyamatos) német melléknévi igenév képzésének szabálya A német főnévi igenévhez egy “d” betűt kell kapcsolni. (pl.: lesen […]
Német melléknév fokozása, összehasonlítása Német melléknév fokozása, összehasonlítása 1. A német melléknév fokozása – középfok A német melléknév „-er” végződést kap (pl.: schön – schöner) A középfokú alak állítmányi, módhatározói és jelzői formában is megjelenhet Állítmányi és módhatározói alakban a fokozott német melléknevet nem ragozzuk, jelzői értelemben viszont a melléknév ragozási táblázat szerint ragozódik, lehet erős, gyenge vagy vegyes […]
Német főnév ragozása Német főnév ragozása A német főnév ragozás nem más, mint az adott eseteknek megfelelően a határozott névelőnek (die, der, das, die), a határozatlan névelőnek (eine, ein, ein), a – határozatlan névelő tagadó alakjának (keine, kein, kein, keine) vagy a névelőpótló névmásoknak (mein, meine, mein, meine) ragozása. A ragozási esetek pedig: alanyi (Nominativ), tágyi (Akkusativ), birtokos […]
Német földrajzi nevek Német földrajzi nevek 1. Jelző nélkül álló német földrajzi nevek (német nyelvtan) 1.1. Német földrajzi nevek – a hová kérdésre adott válasz névelővel együtt használt hímnemű és nőnemű országnevek esetében In + tárgy eset használatos ebben az esetben in die Türkei – Törökországba in die Schweiz – Svájcba in den Sudan – Szudánba in den […]
Német felszólító mód Német felszólító mód 1. Német felszólító módról általánosságban (német nyelvtan) Német felszólító mód képzése mindig fordított szórendben történik, azaz első helyen mindig a felszólító alakban lévő ige áll.   2. Német felszólító mód képzése egyes szám 2. személyben (német nyelvtan) 2.1. Szabályos igék: Képzés: igető+e Pl.: Machen → Mache! Pl.: Gehen → Gehe!   Két […]