Összes tétel

Újkor- Magyarország a kora újkorban

Végvári harcok Magyarországon a török ellen Végvári harcok Magyarországon a török ellen Az ország három részre szakadása Mohács következményei – katonai vereség – politikai anarchia – a trónöröklés kérdése 1. A kettős királyválasztás a, 1526. november 11. Szapolyai János megkoronázása b, 1526. december 17. Ferdinánd királlyá választása 1527 – Cserni Jován leverése 2. Hatalmi harc 1527: Ferdinánd támadása (Buda elfoglalása, tokaji […]
Rendi törekvések Magyarországon, a magyar rendek és a Habsburg udvar konfliktusai a XVII-XVIII. században Rendi törekvések Magyarországon, a magyar rendek és a Habsburg udvar konfliktusai a XVII-XVIII. században Kidolgozás: A 15 éves háború idején (1593-1606) a magyar nemesség és a Habsburgok kapcsolata megromlott. A háború, a megemelt adók, a császári zsoldosok rablásai érzékenyen érintették a magyar társadalmat. A bécsi udvar gazdasági nehézségein úgy igyekezett segíteni, hogy a magyar főnemesség […]
Magyar-török küzdelmek és együttélés a XV-XVII. században Magyar-török küzdelmek és együttélés a XV-XVII. században A végvári vonal felszámolása: A végvárak állaga romlik 1520- Szultánváltás: Vad Szelim után Szulejmán a szultán Ulászló közeledése a Habsburgokhoz nem biztosított védelmet, a szultán is csatlakozott a Habsburg ellenes szövetséghez, így még nagyobb veszély hárult Magyarországra II. Jagelló Lajos (1516-1526) nem fordított kellő gondot a török veszély […]
Erdély sajátos etnikai és vallási helyzete a XVI–XVIII. században Erdély sajátos etnikai és vallási helyzete a XVI–XVIII. században 1. Előzmények, alapok – rendi különkormányzat – vajda – három natio (magyar, székely, szász) 2. A reformáció Erdélyben a, A reformáció irányzatainak jelentkezése Szászok – evangélikusok maradnak Magyarok – református és unitárius hitre térnek Székelyek – részben reformátusok, részben katolikusok maradnak Románok – ortodoxok, a 18. […]