A nyelvújítás

A nyelvújítás. A mozgalom jelentősége   A magyar nyelv megújításáért folytatott küzdelemben külön helyet foglal el a XIX. század első két évtizedében lezajló Kazinczy-féle nyelvújítási harc. Főbb dokumentumai: 1813. Mondolat – az ortológusok gúnyirata Kazinczy és köre ellen; 1815. Felelet a Mondolatra – Kölcsey és Szemere válasza a neológusok nevében; 1819. Kazinczy: Ortológus és neológus […]

A nyelvújítás. A mozgalom jelentősége

 

A magyar nyelv megújításáért folytatott küzdelemben külön helyet foglal el a XIX. század első két évtizedében lezajló Kazinczy-féle nyelvújítási harc. Főbb dokumentumai: 1813. Mondolat – az ortológusok gúnyirata Kazinczy és köre ellen; 1815. Felelet a Mondolatra – Kölcsey és Szemere válasza a neológusok nevében; 1819. Kazinczy: Ortológus és neológus nálunk és más nemzeteknél című értekezése, mely a vita összefoglalása és lezárása.

 

A vita és tanulságai:

A polémia részint nyelvfilozófiai, részint területi és vallási jellegű volt. A dunántúli katolikus többségű terület nyelve, nyelvjárása fejlettebb volt, így az ortológusok nem érezték szükségét a nyelv erőszakos megújításának. A neológusok, zömében protestánsok, az észak-keleti és tiszántúli nyelvjárás területén éltek, erőteljesebben érezték a nyelv megújításának szükségét. Zárótanulmányában Kazinczy valójában a mai nyelvművelés szempontjait fogalmazza meg: a nyelvnek szüksége van a gondozásra, megújításra, de a túlságosan erőszakos beavatkozás a nyelv mint élő organizmus rendszerébe káros. A nyelvújítás máig ható és legfontosabb hozadéka a szókészlet rendkívül jelentős gyarapítása. Mai nyelvünkben kb. 10000 nyelvújítási szó van.

 

A szógyarapítás módszerei:

 

  1. Régi szavak felújítása hon, hős, dísz, iker
  2. Módosították és bővítették a már meglévő szavak jelentését baj=kellemetlenség _ betegség
  3. Tájnyelvi szavak bevitele a köznyelvbe betyár, hullám, kelme, poggyász, sejt
  4. Szóképzés új képzőkkel: -ít (alakít), -z (tanulmányoz), -alom, -elem (izgalom, élelem), vány, -vény (állvány, kérvény), -ár, -ér (kádár, kacér), -g (köteg, üteg), -tyú, -tyű (kallantyú, fogantyú, billentyű), -ászat, -észet (halászat, méhészet), -zat, -zet (képzet)
  5. Szóösszetétel szemüveg, élethű, jármű, gyógyszer
  6. Tükörszavak antipátia (=ellenszenv), állatkert, vízesés
  7. Elvonás borús _ ború; kapál _ kapa; ábra
  8. Összevonás cső + orr = csőr; híg + anyag = higany; rovátkolt + barom = rovar