A stílus fogalma

A stílus fogalma. Fogalmak magyarázata. (stílus, stílusirányzat, stílusérték, stílusréteg) A stílus = kifejezésmód: eredete: görög eredetű a szó és latin közvetítéssel terjedt el. Jelentései: görög: eszköz, hegyes tárgy vagy oszlop, római: íróeszköz, majd az írás módja, napjainkban: 1, nyelvi kifejezésmód 2, művészetekben: korok, irányzatok, alkotók kifejezésmódja 3, az egyénre jellemző viselkedési mód, modor. A stílus […]

A stílus fogalma. Fogalmak magyarázata. (stílus, stílusirányzat, stílusérték, stílusréteg)

A stílus = kifejezésmód: eredete: görög eredetű a szó és latin közvetítéssel terjedt el.
Jelentései: görög: eszköz, hegyes tárgy vagy oszlop, római: íróeszköz, majd az írás módja,
napjainkban: 1, nyelvi kifejezésmód 2, művészetekben: korok, irányzatok, alkotók
kifejezésmódja 3, az egyénre jellemző viselkedési mód, modor.

A stílus nyelvi kifejezésmód: a stílust befolyásoló tényezők: a közlemény tárgya, a közlés
körülményei, célja, formája, a beszédtársak egymáshoz való viszonya, a közlő egyénisége,
lelki állapota. A stílus a nyelv használatának jellegzetes módja, az a mód, ahogyan az ember
szóban, vagy írásban kifejezi magát. Stíluselemek: stíluselemmé válhat a szöveg és a hang, a
szó, a mondat, a beszéd zene elemei (hangsúly, hanglejtés, tempó, hangerő, hangmagasság,
hangszín).
Stílusérték: egy nyelvi elemnek egy adott szövegben érvényesülő sajátos jelentéstöbblete.
Stílusminősítés: egy nyelvi elemnek érzelemmentes, közömbös színezettől eltérő, állandósult
stílusértéke.

A stílus hatását keltő nyelvi eszközök:

Kicsinyítés: tyúkeszű, egy szem búza sem kelt idén.
Nagyítás: világjárt, méregdrága. Eufemizmus: (enyhítő eljárás) kövér – enyhén túlsúlyos.
Stílustalanság: pongyola.
Mikor vétünk a stílus ellen? Hogyha a helyhez, témához nem illő stíluselemeket használunk.
A mondanivaló megformálása homályos, pontatlan, félreismerhető. A bőbeszédűség
töltelékszavak használata, terpeszkedő kifejezések, szóismétlések, közhelyek: szép időnk van.