A szénsav

A szén-dioxid és a víz egyesülése során képződő szénsav (H2CO3) is oxosav. Ha figyelembe vesszük a szén négy, az oxigén két vegyértékét, akkor a következő szerkezetet írhatjuk fel: A szénsav bomlékony, gyenge sav. Könnyen szén-dioxidra és vízre bomlik. Csupán híg vizes oldatban létezik, vegytiszta szénsav nem állítható elő. Gyenge sav, mert vizes oldatában a molekuláknak csupán egy […]

A szén-dioxid és a víz egyesülése során képződő szénsav (H2CO3) is oxosav. Ha figyelembe vesszük a szén négy, az oxigén két vegyértékét, akkor a következő szerkezetet írhatjuk fel:

A szénsavmolekula szerkezeti képlete

A szénsav bomlékony, gyenge sav. Könnyen szén-dioxidra és vízre bomlik.

Csupán híg vizes oldatban létezik, vegytiszta szénsav nem állítható elő. Gyenge sav, mert vizes oldatában a molekuláknak csupán egy része ad le hidrogénionokat.

A szénsav bomlása
A szénsav protonleadása

A szénsav környezetünkben szinte mindenütt előfordul: a természetes vizekben, az ásványvizekben, szervezetünkben.

A szénsavból származó anionok a fémionokkal különféle ionvegyületeket alkotnak, amelyek a természetben sokfelé előfordulnak. Például a mészkő a kalcium, a dolomit a kalcium és a magnézium közös karbonátja hegységalkotó kőzetek.

A szénsav nem mérgező hatású. Gyengén savas oldata teszi kellemessé a szódavizet, szénsavval dúsítják az üdítőitalokat is. Nem oxidáló és nem is redukáló tulajdonságú, ezáltal nem károsítja az élő szervezetet.

tisztaesővíz is tartalmaz szénsavat: a levegőbe kerülő szén-dioxid vizes oldata. Ezért még a természetes esővíz is enyhén savas kémhatású.

Aszervezetünkben lezajló lassú égés termékeként keletkező szén-dioxidot a keringési rendszer oldott állapotban (CO2, H2CO3, HCO3 formájában) szállítja a sejtjeinktől a tüdőnkig, ahol az ionok is szénsavvá alakulnak, majd szén-dioxidra és vízre bomlanak, a szén-dioxidot pedig kilélegezzük.

Túltelített szénsavoldat a szódavíz, amelyből a szódásüvegben uralkodó nyomás csökkenése miatt kibuborékol a szén-dioxid-gáz.

Forrás:http://hirmagazin.sulinet.hu/hu