Atom, relatív atom tömeg, moláris tömeg

Atom, relatív atom tömeg, moláris tömeg. 1804. Dalton feleleveníti az atomelméletet. Demokrítosét: – az atom minden elem legkisebb építőköve. Curie-házaspár foglalkozott a rádióaktivitással. Rutherford (rázerford) kísérlete: – arany lemezt bombázott α sugarakkal. Rutherford féle atom modell: – az atom egy kis kiterjedésű, de nagy tömegű pozitív töltésű atommagból áll, e körül keringenek az elektronok. Elemi […]

Atom, relatív atom tömeg, moláris tömeg.

1804. Dalton feleleveníti az atomelméletet. Demokrítosét: – az atom minden elem legkisebb

építőköve.

Curie-házaspár foglalkozott a rádióaktivitással.

Rutherford (rázerford) kísérlete: – arany lemezt bombázott α sugarakkal.

Rutherford féle atom modell: – az atom egy kis kiterjedésű, de nagy tömegű pozitív töltésű

atommagból áll, e körül keringenek az elektronok.

Elemi részecskék: – az atomban lévő, kisebb részecskék. Atommagban proton és neutron, körülöttük

elektron kering. (töltésük: p+, n0, e-, tömegük: p+, n0, 1,1 és a e- 1/2000)

Az atommagot a magerők tartják össze. Jellemzője: – nagy erő az atommagon belül.

Az atomok kifelé nem mutatnak töltést, mert bennük a protonok és a neutronok száma megegyezik.

Az izotóp atomok proton száma megegyezik a neutron számmal. (izotóp = azonos hely)

A hidrogén izotópjai: – prócium (1), deutérium (2), trícium (3). (tömegszám)

Az anyag mennyiség mértékegysége a mol. jele: n 1mol = 6·1023db részecske.

Moláris atom tömeg: – 1mol anyag grammokban kifejezett tömege.