Elektron burok kiépülése.

 Elektron burok kiépülése. Az elektron sebességét irányát nem lehet meghatározni. Csak tartózkodási valószínűséggel. Az atompálya olyan térrész amelyen belül az atommag előterében mozgó elektron 90% -os valószínűséggel tartózkodik. Főkvantumszám: – az elektron magtól-magig mért átlagos távolságának mértéke. A magtól azonos távolságra lévő elektronok egy elektronhéjat alkotnak. Ezeknek az elektronoknak közelítőleg azonos az energiájuk. Mellékkvantumszám: – […]

 Elektron burok kiépülése.

Az elektron sebességét irányát nem lehet meghatározni. Csak tartózkodási valószínűséggel.

Az atompálya olyan térrész amelyen belül az atommag előterében mozgó elektron 90% -os

valószínűséggel tartózkodik.

Főkvantumszám: – az elektron magtól-magig mért átlagos távolságának mértéke. A magtól azonos

távolságra lévő elektronok egy elektronhéjat alkotnak. Ezeknek az elektronoknak közelítőleg

azonos az energiájuk.

Mellékkvantumszám: – segítségével a héjakat alhéjakra osztjuk.

Az elektronburok kiépülését meghatározó szabályok.

1. Energia minimumra törekvés elve: – alapállapotú atomban minden elekton a lehető

legalacsonyabb energiájú szabad helyet foglalja el.

2. Pauli elv: – minden atompályán maximum két elektron tartózkodhat.

3. Hund szabály: – azonos energiájú atompályák, úgy töltődnek fel, hogy lehetőleg minél több

párnélküli elektron legyen az atomban.

7N: 1s22s22p3

17Cl: 1s22s22p63s23p5

Ha az atommal E2 – E1 energiájú energiát közlünk, akkor az elektron az első héjról a másodikra,

magasabb energia állapotra jut, ezt nevezzük gerjesztett energiának.