A globális világgazdaság ellentmondásai

A globális világgazdaság ellentmondásai   Globalizáción: (globus: földgolyó, latin) a nyugati civilizáció kezdeményezésére történő világszintű egységesedési (univerzalizálódási) folyamatait, és azok következményeit értjük az élet számos területén, a fejlett nyugati technológiák, a demokratikus társadalmi berendezkedés, elterjed az egész világon: – gazdasági globalizáció,– pénzügyi ~,– kulturális ~,– információs ~, illetve – nyelvi ~. Vagy: Olyan a 20. […]

A globális világgazdaság ellentmondásai

 

Globalizáción:

(globus: földgolyó, latin) a nyugati civilizáció kezdeményezésére történő világszintű egységesedési (univerzalizálódási) folyamatait, és azok következményeit értjük az élet számos területén, a fejlett nyugati technológiák, a demokratikus társadalmi berendezkedés, elterjed az egész világon:
– gazdasági globalizáció,– pénzügyi ~,– kulturális ~,– információs ~, illetve – nyelvi ~.

Vagy: Olyan a 20. században felerősödő, és napjainkban is tartó folyamat, amelynek során a világban a nyugati civilizáció hatására egységesedés megy végbe a gazdaságban, a pénzügyi életben, kultúrában stb.

Pl.: ugyanazok a termékek, márkák, ételek (McDonald’s), filmek (Hollywood), zenék, technológiák (mobil, lap-top, Ipod), üzletláncok (Tesco, Lidl…) elérhetők mindenütt a világon.

A globalizáció a kapitalizmus jelenkori formája, a tőkemozgásoknak a világot átérő tevékenysége, az áruk és a munkaerő szabad mozgása. Egyesek szerint áldás, az egységes jóléti világhoz vezető út, mások úgy vélik, átok. A világ kultúrája, gazdasága és infrastruktúrája integrálódik (egységesedik) egy egésszé.

A globalizáció tehát az eszmék, információk, árucikkek és emberek áramlása a világ legkülönbözőbb pontjai között. A globalizációs folyamatot a nemzetek közötti megállapodások és nemzetek feletti intézmények szabályozzák. A globalizáció állandó növekedéssel jár. Az információs-technológia (mikrocsip, internet, informatikai rendszerek, ipari robotizáció, információs adatbázisok, tudásalapú társadalom) következményeként a gazdaság, az állam és a társadalom közti kapcsolatok, és ennek nyomán a termelés, a kereskedelem, a szolgáltatások szervezeti formái és működési mechanizmusai gyökeresen átalakulnak.

Az államok és egyes területek közötti kapcsolatok egyre erősebbek, és kölcsönös függés alakul ki. A nemzetállami keretek egyre kevésbé alkalmasak a gazdasági és társadalmi folyamatok kezelésére.

A globalizáció történelmen átívelő folyamat, aminek kiteljesedése valamikor a nagy földrajzi felfedezésekkel kezdődött, a világkereskedelem és a világpiac kialakulásával folytatódott, az évtizedekben vált valóban világméretűvé.

Más megfogalmazás szerint: a modern világ népeinek növekvő kapcsolatrendszere és kölcsönös függése, melynek következtében egymástól igen távol élő emberek, közösségek is kapcsolatba kerülnek egymással.

A globalizáció előnyei:

A globalizáció előnyei közé tartozik Európán belül az egységes váltópénzre való átállás (euro), a