Oldatok, koncentráció.

 Oldatok, koncentráció. Oldatot készítünk, ha két anyagot egymásban finoman eloszlatunk. Oldott anyag + oldószer = oldat jelölések: oa+osz=o Ion vegyületek oldódása vízben – NaCl -ot hidrát burok (víz) veszi körül. (margaréta alakzat) Hidratációs energia a hidrát burok kialakulása során kialakuló energia. Szolvátburok alakul ki ha az oldószer nem víz. Elektrolitos disszociáció a vegyület oldószer hatására […]

 Oldatok, koncentráció.

Oldatot készítünk, ha két anyagot egymásban finoman eloszlatunk.

Oldott anyag + oldószer = oldat jelölések: oa+osz=o

Ion vegyületek oldódása vízben – NaCl -ot hidrát burok (víz) veszi körül. (margaréta alakzat)

Hidratációs energia a hidrát burok kialakulása során kialakuló energia.

Szolvátburok alakul ki ha az oldószer nem víz.

Elektrolitos disszociáció a vegyület oldószer hatására ionokra esik szét. (disszociáció=szétszakadás)

HCl oldódása vízben. HCl + H2O Cl + H3O

H+

Hasonló szerkezetű anyagok oldódnak egymásban:

– ion vegyület poláris oldószer (víz)

– poláris molekula poláris oldószer (víz alkohol)

– apoláris apoláris oldószer (olaj benzin)

Oldódás energia viszonyai – az oldás során a részecskéket ki kell szakítani a kristályrácsból vagy a molekulából, ehhez mindig energiára van szükség. A hidratáció mindig energia felszabadulással jár.

A két energia viszonya határozza meg, hogy az oldódás során lehűlés vagy felmelegedés tapasztalható.

E

 

Er>Eh (hidratációs energia)

önálló részecske Q<0 (felmelegedés)

hidratált anyag

olvadás hő Q>0 (lehűlés)

kristályos

anyag lehűlés Q = olvadáshő

E

Önálló részecske Itt nagyobb az energia bevitel mint a kimenet. Eh < Er

 

E-ki Endoterm oldódás. Ilyenkor a rendszer energiája nő.

E-be

pl.: KNO3 kálium nitrát

A rendszer energia csökken, a hő távozik.

Er E h Ez exoterm folyamat.

pl.: H2SO4 kénsav

távozó hő

vége

Telített oldatról beszélünk, ha az oldat az adott hőmérsékleten az oldandó anyagból már nem képes többet feloldani.

Létezik telítetlen és túltelített oldat.

Oldhatóság a telített oldat koncentrációjára jellemző mennyiség. 100g oldószerben oldódó oldott anyag grammjainak száma.

Koncentráció típusok:

– tömegszázalék: – valamely oldat annyi tömegszázalékos ahány gramm oldott anyagot tartalmaz az oldat száz grammja. [c=m/m%] , koncetráció=tömegszázalék%

– térfogatszázalék: – valamely oldat annyi térfogat-százalékos, ahány cm3 oldott anyagot tartalmaz az oldat száz cm3-re. [c=V/V%]

– molos oldat: – valamely oldat annyi mólos, ahány mól oldott anyagot tartalmaz az oldat egy dm3-re.

[c=1mol/dm3]