Sejtmag és a sejtosztódás

Sejtmag és a sejtosztódás A sejtmag gömb vagy lencse alakú. A legtöbb sejt egy sejtmagot tartalmaz, de vannak többmagú sejtek is. A sejtmagot maghártya választja el a sejtplazmától, ami két membránrétegből áll (a külső kapcsolatban áll az endoplazmatikus membránnal, sok riboszómája van). Az anyagforgalom a pórusokon keresztül játszódik le. Magvacska: itt szintetizálódnak az rRNS molekulák […]

Sejtmag és a sejtosztódás

A sejtmag gömb vagy lencse alakú. A legtöbb sejt egy sejtmagot tartalmaz, de vannak többmagú sejtek is. A sejtmagot maghártya választja el a sejtplazmától, ami két membránrétegből áll (a külső kapcsolatban áll az endoplazmatikus membránnal, sok riboszómája van). Az anyagforgalom a pórusokon keresztül játszódik le.

Magvacska: itt szintetizálódnak az rRNS molekulák és a riboszómákat alkotó fehérjék.

Magplazma: a sejtmag belsejét tölti ki; nukleinsavakból, fehérjékből és vízben oldott ionokból áll.

A kromatin a DNS és a fehérje egysége. A DNS a sejtre vonatkozó információkat tárolja és adja tovább az utódsejtekbe. A DNS-lánc feltekeredik és befűződik, a DNS-szál megkettőződik. Ekkorkromoszóma jön létre, ami 2 kromatidából áll. Az embernek 46 kromoszómás testi- és 23 kromoszómás ivarsejtjei vannak.

 • n=23 –> haploid sejtek (pete/ hímivarsejtek)
 • n=46 –> diploid sejtek (testi sejtek)

Sejtciklus:

 • A „sejtek élete”.
 • G1 szakasz: nyugalmi szakasz–> mRNS és fehérjeszintézis
 • S szakasz: DNS megkettőződése
 • G2 szakasz: mRNS és fehérjeképződés

Osztódás szakasza:

Mitózis: számtartó osztódás. A kromoszómák száma ugyanannyi, mint az utódsejtben volt.

Szakaszai:

 • Profázis: a kromatinállomány tömörödik, kezdenek kialakulni a kromoszómák. A maghártya kezd felbomlani.
 • Metafázis: a kromoszómák egyenlítői síkba rendeződnek húzófonalak segítségével. A fonalak a befűződésnél fogják meg őket.
 • Anafázis: a húzófonalak rövidülnek, szétszakítják a kromoszómákat. A kromatidák a két pólus felé vándorolnak.
 • Telofázis: a sejthártya befűződik, letekerednek a kromatidák. Kialakulnak a kromatinok. Megjelenik a két sejtközpont, a sejthártya és a magvacska.
 • Meiózis: számfelező osztódás. Az ivarsejtek jönnek létre meiotikus osztódással, minden sejt csak egyszer osztódhat meiotikusan.

Szakaszai:

 1. fő szakasz:

Profázis: a kromatinállomány tömörödik, megjelennek a kromoszómák. Felbomlik a maghártya és a magvacska.

Az anyai kromoszómák megkeresik apai kromoszómapárjukat, együtt a homológ kromoszómapárt alkotják. A nemiséget határozzák meg:

Xx –> nő

Xy –> férfi

Átkereszteződés (crossing over): a kromatidák szakaszai vagy egész kromatidák cserélődnek át, így keverednek az anyai-apai tulajdonságok. 4 kromatidás állapot alakul ki.

Metafázis: a húzófonalak rövidülnek, széthúzzák a kromoszómapárokat.

Anafázis: a kromoszómák a sejt két pólusa felé vándorolnak.

Telofázis: a hártya befűződik,