A szén-monoxid és a szén-dioxid

A szén-monoxid és a szén-dioxid is színtelen, szagtalan gáz. A két vegyület azonban szinte minden más tulajdonságában különbözik egymástól. A szén-dioxid a vízzelszénsavvá egyesül. A szén-dioxid vízben oldódása tehát nem egyszerű fizikai változás, hanem kémiai egyesülés. A szódavizes palackban, nagy nyomáson oldunk szén-dioxid-gázt. A palackból kiáramló szódavízből a szén-dioxid egy része kibuborékol. A szénsav bomlékony vegyület: bomlását a melegítés és […]

A szén-monoxid és a szén-dioxid is színtelen, szagtalan gáz. A két vegyület azonban szinte minden más tulajdonságában különbözik egymástól.

A szén-dioxid a vízzelszénsavvá egyesül.

A szén-dioxid vízben oldódása tehát nem egyszerű fizikai változás, hanem kémiai egyesülés.

A szén-dioxid reakciója vízzel

A szódavizes palackban, nagy nyomáson oldunk szén-dioxid-gázt. A palackból kiáramló szódavízből a szén-dioxid egy része kibuborékol. A szénsav bomlékony vegyület:

bomlását a melegítés és az oldat feletti gáz nyomásának csökkentése is elősegíti.

A szénsav bomlása

A szén-dioxid a meszesvízben visszaalakul mészkővé (CaCO3). Ennek kicsapódásától zavarosodik meg a meszes víz. Ezt a reakciót gyakran használják fel az élőlények anyagcseréje során termelődő szén-dioxid kimutatására is.

A szén-dioxidtovábbmárnemoxidálható, így nem éghető. A levegőnél nagyobb sűrűségű, az edény alján gyűlik össze. A gyertya akkor alszik el, amikor a gáz emelkedő szintje eléri a gyertya lángját.

Ez idő alatt a borpincébe lemerészkedni csak szigorú elővigyázatossági szabályok betartása mellett szabad, mivel a szén-dioxid fulladásos halált okozhat. Égő gyertya segítségével meggyőződhetünk arról, hogy a pincében összegyűlt, nagy sűrűségű széndioxid-gáz elillant-e már vagy sem.

A must érésekor a borélesztő gombák a must cukortartalmának egy részét alkohollá alakítják, miközben szén-dioxid-gáz is keletkezik.

A must erjedése

A szén-monoxid kémiai tulajdonságait tekintve inkább hasonlít az elemi szénhez, mint a szén-dioxidhoz. Még tovább oxidálható, így redukálhat sokféle fém-oxidot, például:

A tovább oxidálhatóság magyarázza a szén-monoxid gyúlékonyságát is.

Magyarországon 1994-ben 774 ezer tonna szén-monoxid került a levegőbe. Ennek legnagyobb százalékát a közlekedés, illetve az ipar termelte.