A víz, mint oldószer

Bürettából csurgassunk desztillált vizet egy főzőpohárba vagy tálba! Közelítsünk gyapjú ronggyal erősen megdörzsölt műanyag botot a vízsugár felé! Az addig függőleges vízsugár elferdül a megdörzsölt bot irányába. A megdörzsölt botot elektromos mező veszi körül. A vízsugár az elektromos töltés irányába mozdul el, ami feltehetően a vízmolekulák elektromos tulajdonságával magyarázható. A vízmolekulák semleges részecskék, hiszen azonos […]

Bürettából csurgassunk desztillált vizet egy főzőpohárba vagy tálba! Közelítsünk gyapjú ronggyal erősen megdörzsölt műanyag botot a vízsugár felé!

Az addig függőleges vízsugár elferdül a megdörzsölt bot irányába.

A megdörzsölt botot elektromos mező veszi körül. A vízsugár az elektromos töltés irányába mozdul el, ami feltehetően a vízmolekulák elektromos tulajdonságával magyarázható.

A vízmolekulák semleges részecskék, hiszen azonos számú protont és elektront tartalmaznak. A vízsugár elmozdulásának az lehet az oka, hogy a vízmolekulákban a pozitív és negatív elektromos töltésű részecskék nem egyenletesen oszlanak el, s így a molekula egyik oldala pozitívabb, a másik pedig negatívabb töltésű lesz. Az oxigén- és a hidrogénatomok közül az oxigén atommagja erősebben vonzza a kötő elektronpárokat, így azok több időt töltenek az oxigén atommagja környezetében. Az oxigénatomoknak ráadásul két nemkötő elektronpárjuk is van a kötésekkel ellentétes oldalukon, ezért a vízmolekulában elektromos töltésmegoszlást tapasztalunk.

A vízmolekula töltésmegoszlása
A vízmolekula töltésmegoszlása

A töltések előtti δ (görög kis delta) betű arra utal, hogy ezek a töltések nem az ionoknak (pl. Na+, K+, Cl, stb.) megfelelő egyszeres töltések, hanem annak csak kis tört részei. A vízmolekulában az oxigénatom (még pontosabban annak nemkötő elektronpárjai) felőli oldal részlegesen negatív, a hidrogénatomok felőli oldal pedig részlegesen pozitív töltésű.

A vízmolekulában tehát két, ellentétes elektromos pólus alakul ki: a molekuladipólusos. 

A víz jól oldja az ionvegyületeket, amelynek oka a víz polaritása.

A konyhasó oldódásakor, a hidrátburok kialakulásakor a vízmolekulák a pozitív töltésű nátriumionok köré a részlegesen negatív töltésű felüket fordítják. A negatív kloridionok köré a részlegesen pozitív töltésű oldalukat fordítva rendeződnek a vízmolekulák.

Hidratált nátriumion
Hidratált nátriumion